--bientôt--
      וידאו  בעברי            Video in English     Vidéos en français 
בית פרטי קרוב לרעננה
חולם על בית פרטי בסביבה ירוקה  ובמרכז הארץ, השקעה בקרקע חקלאית פרטית. בקבוצת רכישה ובמיזם הכי גדול כ-300 דונם לאחר הרחבה.
קידום ההפשרה ע"י אדריכל מתכנן ערים יחד עם צוות תכנון מהמובילים. בין הרוכשים, אדרכלים, רואי חשבון, עובדי הייטק,תושבי חוץ, מרצים,רופאים,תושבי חו"ל-מגרמניה-ארה"ב-שוויץ טל' 0545787821

                                                                                     עוד מידע
לעצירת התמונה יש להעמיד את הסמן בכל מקום על התמונה, להמשך יש להסיר את הסמן